Víno je odrazem místa, času
a zručnosti člověka, který na

vinici pracoval.

VÍCE PARTNERSTVÍ, NEŽ ZEMĚDĚLSTVÍ

Se šetrným přístupem k životnímu prostředí začínáme již ve vinici, kde pěstujeme vinné keře s péčí a respektem k biodiverzitě. Důležitá je pro nás vzájemná vyváženost mezi révou a okolním ekosystémem. Kvalita prostředí, ve kterém réva roste přímo určuje kvalitu hroznů - základu vína. Vztah vinaře a révy vnímáme jako partnerství. Pokud chceme brát, musíme i dávat.

SKLEP NEBO ATELIÉR?

Za skutečného tvůrce považujeme vinici, ktera tvoří své dílo prostřednictvím vína. Od první minuty po sklizni se snažíme být průvodcem, který hlídá proměnu hroznů v kýžený výsledek. Víno minimálně ovlivňujeme, tak aby co nejlépe vyjadřovalo svůj původ a autentický charakter. Žádná aditiva, žádné zkratky.

LAHVE JAKO NOSITELÉ PŘÍBĚHU

Naším cílem je, aby víno odráželo zejména místo, kde vinice roste, a ročník sklizně. Proto víno ve sklepě spíše „skladujeme“ než přetváříme v něco čím není. Snažíme se udžet základní znaky jeho původu. Pouze tak může vyprávět svůj příběh.

UDRŽITELNOST

Každá sklenice našeho vína je závazkem k udžitelnosti. Od ekologického hospodaření ve vinici až po ekologický obal se snažíme o co nejšetrnější přístup k naší planetě. Snažíme se chránit životní prostředí tak, abychom nejenom sklízeli ůrodu, ale také udrželi půdu pro další generace.